En kræftdiagnose kommer altid som et hårdt slag. Selv hvis man er robust og har et godt netværk, kan man ikke undgå at opleve, at spørgsmål om livets mening trænger sig på, både når man er helt slået ud og når man er kommet gennem sit kræftforløb. Hvad man sjældent tænker over, når man er i sine følelser vold, er, at ens reaktioner er helt naturlige, situationen taget i betragtning - men også at nogle af ens reaktioner ikke hjælper en til det, man ønsker.

Hør om, hvad der sker i kroppen og hjernen, når man får en kræftdiagnose. Og hør psykolog Mette Lund Jensen fortælle om reaktioner og ændringer i selvforståelsen i forbindelse med en kræftsygdom. Og møde Lise, Annemette, Yvonn og Bettina, der fortæller om deres reaktioner og udvikling under og efter deres kræftforløb.

4 kvinder, 4 fortællinger

Diagnosen - 2:55
Mød 4 kvinder og hør deres fortælling om, hvordan de hver især oplevede det at få kræft, og hvad det første er, man gør efter en kræftdiagnose.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Under behandlingen - 2:30
Efter diagnosen kommer behandlingen. Hør om hvordan de 4 kvinder hver især tacklede det forløb.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Ind i fremtiden - 3:01
Hvad er man for et menneske, når man kommer ud på den anden side, på godt og ondt? Hvordan ser livet efter kræften ud for de 4?

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Når man rammes af en livstruende sygdom

Krise, krop og hjerne - 3:18
Få indsigt i, hvad det er for mentale og kropslige mekanismer, der træder i kraft, når man rammes af en livstruende sygdom - og få gode råd til at håndtere reaktionerne.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

At føle sig ramt

Blomsten
Blomsten er en model, der giver et hurtigt overblik over de fleste psykiske aspekter af at blive ramt af en kræftsygdom.

Bliver man ramt af en kræftsygdom, bliver man for alvor konfronteret med følelser og tanker, man ikke tidligere oplevede i sit liv. Og med behovet for at forstå, hvad der er normale reaktioner og rimelige reaktioner.

Se interviewet med psykolog Mette Lund Jensen for en uddybning af punkterne i 'Blomsten'.

Introduktion - 4:50
Hør psykolog Mette Lund Jensen fra Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital fortælle om, hvad der generelt sker for kræftpatienter, når de får en diagnose.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

At føle sig ramt, fysisk - 4:21
At få en kræftdiagnose rammer naturligt nok alle fysisk. Hør om, hvad det er for temaer omkring kræftpatienters krop, der optager dem.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

At føles sig ramt, psykisk - 3:25
At få en kræftdiagnose kommer næsten altid som et chok. Dermed igangsættes en lang række reaktioner hos den enkelte, som rækker ud over det, man har været vant til. Hør om, hvad det er for reaktioner, og hvordan man kan forholde sig til sig selv i en sådan krisesituation.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

At føle sig ramt, eksistentielt - 5:33
Én ting er de følelsesmæssige reaktioner, man bliver ramt af ved en kræftdiagnose. Noget andet er de store eksistentielle spørgsmål, der dukker op i kølvandet, både for patienter i behandlinger og for mennesker, der har afsluttet deres behandling.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

At føle sig ramt, socialt - 5:00
Som kræftpatient ændres ens rolle og relation til andre mennesker pludseligt. Hvordan håndterer man bedst den forandring, og hvad er det rigtige at gøre, når man som kræftpatient føler et behov for at trække sig tilbage?

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.