Mindfulness er en særlig form at være til stede på, der involverer en bevidst og ikke-dømmende opmærksomhed på tanker, følelser og kropsfornemmelser i nu'et.

Når vi som mennesker bliver ramt af ubehag, vil vi være tilbøjelige til at handle målrettet på at fjerne ubehaget. Har du eksempelvis tilbagevendende smerter, kan en hjælpsom tilgang være at undersøge, hvad der sker, hvis du accepterer ubehaget.

Mindfulness kan bl.a. trænes i form af meditationsøvelser, som kan hjælpe dig i håndteringen af dine smerter, din træthed eller dine tanker. Tryk på en af øvelserne nedenfor for at læse mere og høre.

Pusterummet - 3:23

Pusterummet giver dig mulighed for at lave en ”indre vejudsigt”: hvad sker der i mig lige nu; følelsesmæssigt, mentalt, kropsligt? Der­næst fokuseres opmærksomheden på åndedrættet, hvorefter opmærksomheden bredes ud i kroppen med en åben, venlig og nysgerrig holdning til, hvad der er til stede her og nu. Pusterum­met kan også bruges i situationer, hvor man er ked af det, bange eller har smerter, som en måde at gå det svære i møde på inden eventuel handling.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Meditation på åndedrættet - 12:40

Med denne øvelse bruger du åndedrættet som et anker til at samle opmærksomheden. Ofte er vores opmærksomhed optaget af ting, der er sket, eller af at planlægge, hvad der kommer til at ske. Således forholder vi os sjældent til nu'et. Vores åndedræt er altid med os, og du kan øve dig i at bruge det som et anker til øjeblikket. Øvelsen foregår siddende.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Kropsscanning - 35:17

Med denne øvelse kan du arbejde på at lære din opmærksomhed bedre at kende. Du vil opdage, hvor ofte sindet vandrer bort, uden at du er klar over det. Du øver dig i at holde din opmærksomhed på noget bestemt og flytte opmærksomheden igen. Du vil også øve dig i at opdage, når opmærksomheden vandrer. I kropsscanningen vil du blive guidet til at bevæge din opmærksomhed rundt i hele kroppen.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Mindful Yoga - 37:20

I denne øvelse træner du evnen til bevidst nærvær gennem blid fysisk aktivitet. Mange oplever, at det er nemmere at mærke, hvad der sker i kroppen gennem bevægelse. Øvelsen er også en måde at undersøge vores fysiske grænser på uden at trække os væk, men også uden at overskride dem.

Til stående på gulvet.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Siddende stræk - 14:33

Denne øvelse er en blidere version af mindful yoga, hvor strækøvelserne instrueres i en siddende position. Formålet med øvelsen er den samme.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

3 ting, der gør dig glad

Inden du lægger dig til at sove, så find 3 ting, der gjorde dig glad i løbet af dagen.

  • Da jeg duftede kaffen i morges.
  • Da jeg så, at syrenerne var sprunget ud.
  • Da en kollega kom og tilbød sin hjælp.

Du kan evt. skrive dem ned i en notesbog eller tale om dem med din partner. Eller du kan blot tænke på dem.