Livet med og efter kræft er blevet til i et samarbejde mellem fagpersoner fra hospitalsafdelinger i Region Midtjylland, fagpersoner fra Aarhus Kommune og Randers Kommune og generøse patienter. Hjemmesiden har til formål at formidle viden og redskaber til kræftrehabilitering til patienter og pårørende. I en tid hvor flere og flere lever videre efter en kræftbehandling, er der et stigende behov for fokus på kræftrehabilitering og senfølger.

Styregruppe:

 • Christel Højberg, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
 • Pia Riis Olsen, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
 • Astrid Lindman, Hæmatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
 • Susan Larsen, Hæmatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
 • Helle Østergaard, Fysio- og Ergoterapi, Aarhus Universitetshospital
 • Ida Zerlang, Onkologisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest
 • Anja Fynbo, Folkesundhed Aarhus
 • Bettina Lund-Nielsen, Urinvejskirurgisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest
 • Lene Høgsberg, Onkologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest
 • Henriette Vind Thaysen, Mave- og Tarmkirurgi, Hospitalsenheden Vest

Desuden har der i dele af projektet deltaget repræsentanter fra Afdeling fra Kvindesygdomme og Fødsler og Afdeling for Mave-Tarmkirurgi, begge Aarhus Universitetshospital. Bidragsydere har desuden været fagpersoner fra Aarhus Universitet, Kræftens Bekæmpelse, Via University College og Teknologi i Praksis.

Det faglige indhold er udviklet af 7 arbejdsgrupper:

Træthed:

 • Klinisk specialist Astrid Lindman, Blodsygdomme, Aarhus Universitetshospital
 • Klinisk sygeplejespecialist Birgitte Blicher Pedersen, Neurologi, Aarhus Universitetshospital
 • Sygeplejerske Jeanette Fløjgaard Kortsen, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
 • Fysioterapeut Hanne Olsson, Krop & Kræft, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital

Smerte:

 • Klinisk sygeplejespecialist Pia Riis Olsen, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
 • Overlæge Torben Worsøe, Afdeling for lindrende behandling, Aarhus Universitetshospital
 • Psykolog Maja Johannsen, Enhed for Psykoonkonologi og Sundhedspsykologi, Aarhus Universitet
 • Fysioterapeut Bjarne Rittig-Rasmussen

Psykisk påvirkning

 • Rehabiliteringskoordinator Christel Højberg, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
 • Psykolog Mette Lund Jensen, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
 • Psykolog Ingeborg Farver-Vestergaard, Enhed for Psykoonkonologi og Sundhedspsykologi, Aarhus Universitet
 • Udviklingsterapeut Lene Eibye Pedersen, Fysio- og Ergoterapi, Aarhus Universitetshospital

Fysisk aktivitet

 • Fysioterapeut Hanne Olsson, Krop & Kræft, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
 • Udviklingsterapeut Lene Eibye Pedersen, Fysio- og Ergoterapi, Aarhus Universitetshospital
 • Fysioterapeut Bjarne Rittig-Rasmussen

Koncentration og hukommelse

 • Klinisk specialist Astrid Lindman, Blodsygdomme, Aarhus Universitetshospital
 • Adjunkt i neurovidenskabelig psykologi Ali Amidi, Aarhus Universitet
 • Uddannelsesansvarlig terapeut Helle Østergaard, Fysio- og Ergoterapi, Aarhus Universitetshospital
 • Klinisk sygeplejespecialist Birgitte T. Espersen, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
 • Klinisk specialist Lisa Gregersen Østergaard, Fysio- og Ergoterapi, Aarhus Universitetshospital
 • Ergoterapeut Mathilde Pedersen, Fysio- og Ergoterapi, Aarhus Universitetshospital
 • Ergoterapeut Kirsten Rud Bentholm, Teknologi i Praksis
 • Ergoterapeut Anna Voss, Teknologi i Praksis

Hverdagen og det sociale liv

 • Ungekoordinator og klinisk sygeplejespecialist Pia Riis Olsen, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
 • Pårørendevejleder Rie Winther, Folkesundhed Midt, Aarhus Kommune
 • Sagsbehandler Inge Schwartz, Silkeborg Kommune
 • Uddannelsesvejleder Mia Schou Johansen, Aarhus Universitet
 • Seniorforsker Christina Malmose Stapelfeldt, DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland
 • Sygeplejerske Lisbeth Kaasgaard Madsen, Klinik for Ældresygdomme, Aarhus Universitetshospital

Færdig med behandling - og hvad så?

 • Rehabiliteringskoordinator Christel Højberg, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
 • Leder af Folkesundhed Midt Anja Fynbo Christiansen, Folkesundhed Aarhus, Aarhus Kommune
 • Forløbskoordinator Anja Gjettermann, Randers Kommune
 • Psykolog Vincent Löffler, Kræftens Bekæmpelse

Medie- og webproduktion er foretaget af Center for E-læring, Region Midtjylland.

 • Mads Storgaard Jensen, projektleder, drejebogsforfatter, fotograf, animator
 • Hannah Hørgreen, projektleder, drejebogsforfatter, fotograf, animator
 • Lene Keylani, fotograf
 • Susanne Vestergaard Jensen, drejebogsforfatter
 • Linda Norn, drejebogsforfatter
 • Anders Helding Sørensen, programmør
 • Gitte Skovgård Jensen, grafiker, Koncern HR Kommunikation, Region Midtjylland
 • Emily Lillelund Smith, studentermedhjælper

Fotomaterialet er i overvejende grad hentet fra www.unsplash.com og www.colourbox.com, mens musik er hentet fra www.bensound.com under Creative Commons.

For yderligere information kontakt projektlederen på telefon 2921 5774 eller via mail: hannah.h@rm.dk.