Livet med og efter kræft er blevet til i et samarbejde mellem hospitalsafdelinger i Region Midtjylland, primært fra Aarhus Universitetshospital med henblik på at give patienter informationer og redskaber. I en tid, hvor flere og flere lever videre efter en kræftbehandling, er der et stigende behov for fokus på senfølger og mulighederne for rehabilitering.

Styregruppe:

 • Christel Højberg, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
 • Pia Riis Olsen, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
 • Astrid Lindman, Hæmatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
 • Susan Larsen, Hæmatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
 • Helle Østergaard, Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Aarhus Universitetshospital
 • Ida Zerlang, Onkologisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest

Desuden har der i starten af projektet siddet repræsentanter fra Afdeling for Kvindesygdomme & Fødsler og Afdeling for Mave- Tarmkirurgi, begge Aarhus Universitetshospital. Desuden har repræsentanter fra Folkesundhed Aarhus, Aarhus Kommune og VIA University College har haft en bidragende rolle.

Det faglige indhold er udviklet af 4 arbejdsgrupper:

Træthed:

 • Klinisk specialist Astrid Lindman, Hæmatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
 • Klinisk sygeplejespecialist Birgitte Blicher Pedersen, Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
 • Sygeplejerske Jeanette Fløjgaard Kortsen, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
 • Fysioterapeut Hanne Olsson, Krop & Kræft, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital

Smerter:

 • Klinisk specialist Pia Riis Olsen, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
 • Overlæge Torben Worsøe, Det Palliative Team, Aarhus Universitetshospital
 • Psykolog Maja Johannsen, Enhed for Psykoonkonologi og Sundhedspsykologi, Aarhus Universitet
 • Fysioterapeut Bjarne Rittig-Rasmussen

Psykisk Påvirkning

 • Rehabiliteringskoordinator Christel Højberg, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
 • Psykolog Mette Lund Jensen, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
 • Psykolog Ingeborg Farver-Vestergaard, Enhed for Psykoonkonologi og Sundhedspsykologi, Aarhus Universitet
 • Udviklingsterapeut Lene Eibye Pedersen, Fysioterapeut & Ergoterapeut Afdelingen, Aarhus Universitetshospital

Fysiske Aktiviteter

 • Fysioterapeut Hanne Olsson, Krop & Kræft, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
 • Udviklingsterapeut Lene Eibye Pedersen, Fysio- & Ergoterapiafdelingen, Aarhus Universitetshospital
 • Fysioterapeut Bjarne Rittig-Rasmussen

Medie- og webproduktion er foretaget af Center for E-læring, Region Midtjylland.

 • Mads Storgaard Jensen, projektleder, drejebogsforfatter, fotograf, animator
 • Susanne Vestergaard Jensen, drejebogsforfatter
 • Linda Norn, drejebogsforfatter
 • Anders Helding Sørensen, programmør
 • Gitte Skovgård Jensen, grafiker, Koncern HR Kommunikation, Region Midtjylland

Fotomaterialet er i overvejende grad taget fra www.unsplash.com, mens musik er hentet fra www.bensound.com under Creative Commons.

For yderligere information kontakt projektlederen på telefon 2158 9172 eller via mail: madjense@rm.dk.